proteinuriNormalde idrarda protein kaçağı olmamalıdır.İdrar tahlilinde kalitatif olarak protein miktarı negatif olmalıdır. 24 saatlik idrarda , 0-14 mg/dl arasında protein çıkabilir, bunun üstünde protein çıkan değerler ise normal olarak kabul edilmemelidir.

İdrarda proteine, sabah ilk idrarda bakılmalıdır.Bunun sebebi ise, nisbeten sabah ilk idrarın yoğun olmasıdır. Dilüe idrarda ise protein saptanamayabilir.
 Normalde idrarda çıkan proteinin 10-15 mg ı albumindir, geri kalanı ise değişik plazma proteini ve glikoproteinlerdir. İdrarda protein görülmesi, yani protein kaçağı normal değildir. Bir hastalık varlığını işaret etmektedir. Aşırı egzersiz, bazı ateşli hastalıklar ya da ağır dehidratasyon yani vücudun susuz kalması , herhangi bir böbrek hastalığı olmadan proteinüriye yani idrarda protein çıkmasına neden olabilir.
İdrarda protein kaçağına yol açan hastalıklar ise aşağıda belirtilmiştir.

-Nefritler -Nefrotik sendrom -Nefrosklerozis -Böbrek infeksiyonları -Sistemik nedenlerle böbrek tutulumu: -Amiloidozis -DM (Şeker hastalığı) -SLE -Polikistik böbrek hastalığı -Yanlış kan transfüzyonu -Gebelik toksemisi -Prerenal organik nedenler: -Ağır anemi -Ağır şok -Konjestif kalp yetmezliği -Renal ven trombozu -Konvülsiyonlar -Bazı karaciğer hastalıkları -Üreterler, prostat ya da üretra taşları İdrarda protein kaçağının nedeninin araştırılması ve tedavi edilmesi için tercihen bir Nefroloji uzmanına başvurulmalıdır.