uretestiİnsanların normal hayat şartlarını sürerken  bir anlık yaptırdığı kandaki üre değeri böbrek fonksiyonları hakkında bilgi veren bir biyokimya testidir.

Böbrek yetmezliğinde üre yüksekliğinin en sık nedenidir. Üre yüksekliği olan hastaların ciltleri solgun ve sarı renklidir. Üresi yüksek kişilerde kaşıntı da olabilir.
Yaş ile birlikte de üre düzeyi artar. Yetişkinlerde 28 ve üstü üre değerleri yüksek kabul edilir.Vucut artık böbrek aracılığıyla üreyi temizliyemesse üre yükselmeye başlar ve böbrek yetmezliği oluşur sonucu tek tedavi diyaliz veya böbrek nakli üreyi düşürmek için.